Tizedes törtek összeadása, kivonása

Ismétlés

A természetes számokat úgy adjuk össze, vagy vonjuk ki írásban, hogy az egymás alá íráskor ügyelünk arra, hogy a megfelelő helyiértékek egymás alá kerüljenek.

Tizedes törtek összeadása

Tizedes törtek esetében is arra kell ügyelni, hogy a megfelelő helyiértékek egymás alá kerüljenek. Ezt úgy érhetjük el, ha a tizedes vesszők egymás alá kerülnek.
Ezután elvégezzük az összeadást úgy, mintha természetes számokkal tennénk, de a végén az összegben a megfelelő helyre ki kell tenni a tizedesvesszőt.  (A tizedestörteket bővíthetjük nullákkal. Ezért, ha kell, egészítsük ki, hogy minden szám alá kerüljön egy másik szám)

Pl. Számítsuk ki: 13,59 + 3,8 =

összeadás

2,45 + 49,2 + 35 + 0,294 =

összeadás2

Tizedes törtek kivonása

A tizedestörtek kivonásánál ugyanúgy kell egymás alá írni a számokat, mint összeadásnál. azaz a tizedesvesszők legyenek egymás alatt.
A kivonás elvégzése után a különbségben a megfelelő helyre ki kell tenni a tizedesvesszőt. (itt is érdemes kiegészíteni nullákkal)

Pl. Végezzük el az alábbi kivonást: 13,59 – 3,8 =

kivonás

Vissza a témakörhöz