Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése

Ismétlés

Írjuk fel az alábbi helyiértékes bontásban szereplő tizedes törtet!

9 egyes + 2 tized + 5 század = 9,25

Bővítés

Írjuk fel az alábbi helyiértékes bontásban szereplő tizedes törtet!

9 egyes + 2 tized + 5 század + 0 ezred + 0 tízezred = 9,2500

Ebben a számban azonban az ezred és a tízezred helyiértéken szereplő számok valódi értéke nulla, így ez a tizedes tört megegyezik az ismétlésben szereplő számmal.
9,2500 = 9,25

Tizedes törteket úgy bővítünk, hogy a tört rész végére annyi nullát írunk, amennyit szeretnénk.

36,2 = 36,20000

Így egész számokat is fel tudunk írni tizedes törtként, csak ki kell tenni a végére a tizedes vesszőt, és nullákat írni utána.

27 = 27,000

Egyszerűsítés

Tizedes törteket úgy egyszerűsítünk, hogy a törtrész végéről annyi nullát veszünk le, amennyit tudunk.

pl. 20,0800 = 20,08 (itt a végén lévő két nullát tudtuk levenni)

Feladat

Keresd meg, hogy a megjelenő számok melyik megadott számmal egyenlők, és helyezd ez alapján a megfelelő helyre a kártyákat!

Összahasonlítás

Amennyiben az egész részek különbözőek, úgy a nagyobb egész résszel rendelkező tizedes tört a nagyobb.
pl. 5,3 > 2,7

Egyenlő egész rész esetén az első különböző tizedes rész dönti el, hogy melyik szám a nagyobb.
pl. 3,2 < 3,5
4,27 > 4,25

Különböző tizedesjegyű számokat úgy hasonlíthatunk össze, hogy kibővítjük a kisebb tizedesjegyű számot.
pl. 7,4 > 7,19, mert 7,40 > 7,19

Feladat

Rakd növekvő sorrendbe a számokat! A számkártyák bal felső sarkában lévő kis szám jelöli, hogy a sorrendben hányadik helyen van a szám

Vissza a témakörhöz