Törtrész kiszámítása

Ismétlés

A nevező azt mutatja meg, hogy az egy egészet hány egyenlő részre osztjuk fel. A számláló pedig azt, hogy az egyenlő részekből hányat veszünk.

Törtrész kiszámítása

Ha egy mennyiség törtrészét ki akarjuk számítani, akkor a mennyiséget el kell osztani a nevezővel, és a kapott hányadost megszorozni a számlálóval.

Pl.
Mennyi 30 db labdának a \frac{2}{5} része?
30 : 5 · 2 = 12
Tehát 30 db labda \frac{2}{5} része 12 db.

Vissza a témakörhöz