Törtek tizedes tört alakja

Ismétlés

Egy tört nevezője azt mutaja meg, hogy az egy egészet hány egyenlő részre osztjuk fel.

A törtvonal tehát az osztás jelét helyettesíti oly módon, hogy a számlálót kell elosztani a nevezővel. Ha az osztást elvégezzük, akkor megkaphatjuk a törtszám tizedes tört alakját.

Tizedes törtek fajtái

Amikor az osztást nulla maradékig tudjuk végezni, akkor az osztásnak van vége, ezért az így kapott tizedes törtet véges tizedes törtnek nevezzük.
Ha a nevező 2, 4, 5, vagy 8, akkor véges tizedes törtet kapunk.

Véges tizedes tört

Amikor az osztás során mindig ugyananz a maradék ismétlődik, akkor a kapott tizedes törtet végtelen tizedes törtnek nevezzük.
Ha a nevező 3, 6 vagy 9, akkor többnyire végtelen tizedes törtet kapunk.

végtelen tizedes tört

A végtelen tizedes törtet úgy jelöljük, hogy az ismétlődő szám fölé egy pontot teszünk.

Amikor az osztás során a maradékok ismétlődő számsort alkotnak, akkor a kapott tizedes törtet végtelen szakaszos tizedes törtnek nevezzük.
Ha a nevező 7, akkor minden esetben végtelen szakaszos tizedes törtet kapunk.

végtelen szakaszos tizedes tört

A végtelen szakaszos tizedes törtet úgy jelöljük, hogy az ismétlődő számsor első és utolsó számjegye fölé egy-egy pontot teszünk.