Törtek ábrázolása számegyenesen

Ismétlés

Egy mennyiség törtrészét úgy számítjuk ki, hogy az adott mennyiséget elosztjuk a nevezővel, majd a kapott hányadost megszorozzuk a számlálóval.

Ábrázolás számegyenesen

Ha számegyenesen szeretnénk törteket ábrázolni, akkor az 1 egészet a nevező alapján fel kell osztani egyenlő beosztásokra.

Azonos nevező esetén

Ha pl. tizenötödöket szeretnénk ábrázolni, akkor az 1 egészet 15 egyenlő beosztásra kell felosztani. Az első beosztás \frac{1}{15}, a második \frac{2}{15} stb., ahogy az alábbi képen is látható.

tizenötöd

Különböző nevezők esetén

Ha több féle nevezőjű törtet szeretnénk ábrázolni, akkor az 1 egészet annyi egyenlő részre kell felosztani, hogy a beosztások számát minden nevezővel el lehessen osztani.
Az alábbi ábrán lévő törtek esetében a nevezők: 3; 4 és 6. Így az 1 egészet 12 egyenlő részre kell felosztani.

számegyenes

Vissza a témakörhöz