Tört alakban írt számok tizedes tört alakja

Ismétlés

Egy tört nevezője megmutatja, hogy egy egészet hány egyenlő részre osztunk fel, a számláló pedig azt, hogy az egyenlő részekből hány darabot veszünk.

\frac{5}{7}  jelentése: az egy egészet 7 egyenlő részre osztunk fel és az egyenlő részekből 5 darabot veszünk.

De jelntheti azt is, hogy 5 egészet 7 egyenlő részre osztunk fel. Ebből az következik, hogy a törtvonal az osztás műveletét helyettesíti.

Átalakítás

Ha egy törtet át akarunk alakítani tizedes tört alakba, akkor a számlálót kell elosztani a nevezővel.

Pl. \frac{2}{5} = 2 : 5 = 0,4

Tizedes törtek fajtái

Véges tizedes tört

Ha az osztás során nulla maradékot kapunk, akkor az osztás véget ér, és a kapott tizedes törtet véges tizedes törtnek nevezzük.

véges tizedes tört

 

Végtelen tizedes tört

Ha az osztás során a hányadosban mindig ugyanaz a számjegy ismétlődik, akkor az osztást végtelen sokáig lehetne folytatni, és a kapott tizedes törtet végtelen tizedes törtnek nevezzük. A végtelen tizedes törtet úgy jelöljük, hogy az ismétlődő számjegyet csak egyszer írjuk le, és fölé egy pontot teszünk. Ez jelzi a számjegy ismétlődését.

végtelen tizedes tört

Végtelen szakaszos tizedes tört

Ha az osztás során a hányadosban ugyanaz a számsor ismétlődik, akkor az osztást végtelen sokáig lehetne folytatni, és a kapott tizedes törtet végtelen szakaszos tizedes törtnek nevezzük. A végtelen szakaszos tizedes törtet úgy jelöljük, hogy az ismétlődő szakasz első és utolsó számjegye fölé teszünk egy-egy pontot.

végtelen szakaszos tizedes tört

Vissza a témakörhöz