Tizedes törtek értelmezése

Helyiérték táblázat kibővítése

Ha a helyiérték táblázat ezres helyértékét elosztjuk 10-zel, akkor kapjuk a tízes helyértéket. Ezt is 10-zel osztva kapjuk az egyes helyiértéket. Ha 1 egészet 10 részre osztunk, akkor tizedeket kapunk. Ezt tovább osztva 10-zel századokat kapunk.

Ezt szemlélteti az alábbi ábra:

helyiérték táblázat

A táblázatban lévő számot úgy írjuk le, hogy a piros színű vonal helyére egy vesszőt teszünk, amit tizedes vesszőnek nevezünk: 539,2718

Tizedes törtek részei

tt részei

Tizedestörtek kiolvasása

A tizedestörtek kiolvasásánál először az egészeket mondjuk ki, majd a tizedes vessző utáni számot az utolsó számjegy helyiértékével kiegészítve.

pl. 539,2718 = ötszázharminckilenc egész kettőezer-hétszáztizennyolc tízezred (egyszerűbben leírva 539 egész 2718 tízezred)

0,059 = nulla egész ötvenkilenc ezred (0 egész 59 ezred)

8,67 = nyolc egész hatvanhét század (8 egész 67 század)

Tizedestörtek leírása számjegyekkel

Tizedes törtek leírásánál ügyelni kell arra, hogy az egészek a tizedes vessző előtt legyenek, és a tört rész utolsó számjegye a megfelelő helyiértéken legyen.

pl. kettő egész öt század = 2,05

tizenhárom egész huszonnyolc ezred = 13,028

91 egész 208 tízezred = 91,0208

Feladat

Keresd meg az összetartozó párokat!

Vissza a témakörhöz