A termikus kölcsönhatás

Ismétlés

Kölcsönhatásról akkor beszélünk, ha eltérő tulajdonságú testek érintkeznek. A kölcsönhatás során mindkét test állapota megváltozik. A változások ellentétes irányúak. (pl. ütközésnél az egyik test lassul, a másik test gyorsul)

Termikus kölcsönhatás

Ha két különböző hőmérsékletű test érintkezik egymással, akkor mindkét test hőmérséklete megváltozik. Ez az állapotváltozás addig tart, amíg a két test hőmérséklete egyenlő nem lesz.

Termikus diagram
A videón bemutatott kísérlet diagramja

A kialakult közös hőmérséklet csak akkor lesz a két hőmérséklet számtani közepe, ha a két test anyaga és tömege megegyezik. Minden más esetben a közös hőmérséklet függ a két anyagtól és a testek tömegétől.

Vissza a témakörhöz