Természetes számok szorzása

Elnevezések

Többjegyű szám szorzása egyjegyű számmal

A szorzást az egyes helyiértékű számnál kezdjük, és onnan haladunk balra. Ne felejtsük el a maradékokat továbbvinni!

Ide kattintva egy videó nyitható meg, melyen a szorzás folyamata látható.

Többjegyű szám szorzása kétjegyű számmal

A szorzó első számjegyével elvégezzük a szorzást, ez lesz a részszorzat első sora. Ezután a szorzó második számjegyével szorzunk, de a részszorzatot egy helyiértékkel jobbra elcsúsztatva írjuk le. Ez lesz a részszorzat második sora. Végül a részszorzatokat összeadjuk.

Ide kattintva egy videó nyitható meg, melyen a szorzás folyamata látható.

Többjegyű szám szorzása többjegyű számmal

A szorzó minden egyes számjegyével történő szorzásnál a részszorzatot egy helyiértékkel jobbra elcsúsztatva kell leírni, majd a részszorzatokat össze kell adni.

Szorzótábla gyakorlása

Vissza a témakörhöz