Téglalap

Fogalom

A téglalap olyan négyszög, melynek minden szöge derékszög.

Tulajdonságai

Szemben lévő oldali párhuzamosak és egyenlőek

Átlói egyenlő hosszúak, és felezik egymást

Középpontosan szimmetriku, szimmetriaközéppontja az átlók metszéspontja

Tengelyesen szimmetrikus, szimmetriatengelye az oldalak felező merőlegese

Mivel a téglalapnak van párhuzamos oldalpárja, ezért trapéznak is nevezhetjük.

Mivel a téglalapnak a szemben lévő oldalai párhuzamosak, ezért paralelogrammának is nevezhetjük.

Kerülete és területe