Törtek összehasonlítása

Ismétlés

A nevező megmutatja, hogy az egészet hány egyenlő részre osztjuk. A számláló megmutatja, hogy az egyenlő részekből mennyit kell vennünk.

Két szám közül az a nagyobb, amelyik a számegyenesen jobbra helyezkedik el a másikhoz képest.

Azonos nevezőjű törtek összahasonlítása

heted

A fenti számegyenes alaján a következő sorrendet írhatjuk fel:
\frac{3}{7} < \frac{6}{7} < \frac{9}{7} < \frac{11}{7}

Azonos nevező esetén az a tört a nagyobb, amelyiknek a számlálója nagyobb.

Azonos számlálójú törtek összehasonlítása

összahasonlítás

A fenti számegyenes alaján a következő sorrendet írhatjuk fel:
\frac{2}{6} < \frac{2}{3}

Azonos számláló esetén az a tört a nagyobb, amelyiknek a nevezője kisebb.

Különböző számlálójú és nevezőjű törtek összahasonlítása

Ha a törtek számlálója és nevezője is különböző, akkor egyszerűsítéssel vagy bővítéssel el kell érni, hogy a nevezőjük megegyezzen, és akkor már össze lehet hasonlítani.

Melyik a nagyobb:  \frac{3}{4}    vagy   \frac{5}{6} ?

\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12}                \frac{5}{6} = \frac{10}{12}

Mivel \frac{9}{12} < \frac{10}{12}, ezért \frac{3}{4} < \frac{5}{6}

Vissza a témakörhöz