Tizedes törtek ábrázolása számegyenesen

Ismétlés

A törteknél tanultuk, hogy ha tizedeket akarunk ábrázolni, akkor az 1 egészet 10 egyenlő részre kell felosztani.

számegyenes1

Tizedek ábrázolása

A fenti példában szereplő számot így is írhatjuk: 0,4. Azaz minden egyes kis beosztás egy tizedet jelöl.

számegyenes2

Századok ábrázolása

Ha a tizedes törteket le lehet egyszerűsíteni tizedekké, akkor egyszerű a feladatunk.

számegyenes3

Ha nem egyszerű síthető századokat szeretnénk számegyenesen ábrázolni, akkor 100 egyenlő részre kellene beosztani az 1 egészet. Ezt általában nem szoktuk megtenni, hanem az ilyen tizedestörtek helyét közelítő pontossággal adjuk meg.

számegyenes4

Feladat

Válaszd ki, hogy az egyes jelölések melyik tizedes tört helyét jelölik! Kattints a zöld színű jelölésre, majd válaszd ki a megfelelő tizedes törtet!

Vissza a témakörhöz

Törtek ábrázolása számegyenesen

Ismétlés

Egy mennyiség törtrészét úgy számítjuk ki, hogy az adott mennyiséget elosztjuk a nevezővel, majd a kapott hányadost megszorozzuk a számlálóval.

Ábrázolás számegyenesen

Ha számegyenesen szeretnénk törteket ábrázolni, akkor az 1 egészet a nevező alapján fel kell osztani egyenlő beosztásokra.

Azonos nevező esetén

Ha pl. tizenötödöket szeretnénk ábrázolni, akkor az 1 egészet 15 egyenlő beosztásra kell felosztani. Az első beosztás \frac{1}{15}, a második \frac{2}{15} stb., ahogy az alábbi képen is látható.

tizenötöd

Különböző nevezők esetén

Ha több féle nevezőjű törtet szeretnénk ábrázolni, akkor az 1 egészet annyi egyenlő részre kell felosztani, hogy a beosztások számát minden nevezővel el lehessen osztani.
Az alábbi ábrán lévő törtek esetében a nevezők: 3; 4 és 6. Így az 1 egészet 12 egyenlő részre kell felosztani.

számegyenes

Vissza a témakörhöz