Elektromos kölcsönhatás

A műszálas pulóver levételekor apró pattogást hallhatunk, főleg, ha frissen mosott a hajunk. Sötötben még akár apró szikrákat is láthatunk ilyenkor.

A különféle anyagból készült testek szoros érintkezésével (dörzsöléssel) elektromos álapotba hozhatjuk  testeket.

Az elektromos mező

A megdörzsölt műanyag rúd körül sajátos tér alakul ki, melyet elektromos mezőnek nevezünk.

A dörzsölés után az egyik test állapotát pozitívnak, a másikat negatívnak nevezzük. A különbözőség az atompk szerkezete közötti eltérések miatt vannak.

Ide kattintva egy atomépítő játékot lehet megnyitni.

A pozitív testben a protonokszáma több, mint az elektoronok száma, a negatív testben pedig az elektronok vannak többen a protonokhoz képest.

A megdörzsölés előtti állapotot semlegesnek nevezzük. Ekkor a protonok és az elektronok száma egyenlő.

Ha a léggömböt a pulóverhez dörzsöljük, akkor mindkettő elektromos állapotba kerül.

Azonos elektromos állapotok taszítják, ellentétes elektromos állapotok vonzák egymást. A semleges testeket mindkét állpot vonza.

Néhány érdekes elektrosztatikai kísérlet videóját, ide kattintva lehet megnézni.

Elektromos töltés

A pozitív vagy negatív elektromos állapotú testekben a protonok és az elektronok száma különböző.
Azt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy egy testben mennyivel több vagy kevesebb az elektronok száma, mint a protonok száma, elektromos töltésnek nevezzük.
Jele: Q
Mértékegysége: C (Coulomb)

Animáció az elektromos töltés szemléltetésére (először a lábát kell dörzsölni a szőnyeghez, majd utána a kezével közelíteni az ajtóhoz)

Anyagok csoportosítása

Vezető: az elektronok könnyen tudnak elmozdulni bennük (pl. fémek, csapvíz)
Szigetelő: az elektronok nem tudnak elmozdulni bennük (pl. műanyag, porcelán, papír, desztillált víz, száraz fa)

Az egész számok értelmezése

A számegyenes kibővítése

számegyenes
A nullától jobbra eső számkat pozitív számoknak, a balra esőket pedig negatív számoknak nevezzük.

A pozitív számokat a szám elé tett + jellel jelöljük (nem kötelező odaírni)
A negatív számokat a szám elé tett jellel jelöljük (oda kell írni)
A + és a – jelet közös néven előjelnek nevezzük.

Pozitív számok: +1; +2; +3; +4; …
Negatív számok: –1; –2; –3; –4; …
A nulla nem pozitív és nem negatív!

Számhalmazok

A pozitív egész számokat és a nullát közös néven természetes számoknak nevezzük.
A pozitív és a negatív egészeket és a nullát közös néven egész számoknak nevezzük.

Egész számok a gyakorlati életben:

Pozitív számok készpénz, fagypont feletti hőmérséklet, tengerszint feletti magasság
Negatív számok: adósság; fagypont alatti hőmérséklet, tengerszint alatti mélység

Az egész számok helye a számegyenesen

számegyenes

Gyakorlás

Vissza a témakörhöz