Egész számok összeadása, kivonása

Ismétlés

Az abszolútérték megmutatja, hogy az adott szám hány egység távolságra van a nullától.
|+7| = 7    és    |–5| = 5

Két számot egymás ellentettjének nevezzük, ha összegük nulla.
–(+7) = –7   és     –(–5) = +5

Azonos előjelű számok összeadása

Két azonos előjelű számot úgy adunk össze, hogy a két szám abszolútértékét összeadjuk, és a közös előjelet írjuk az összeg elé.
(+6) + (+9) = +15    (mert 6 + 9 = 15, és mindkettő pozitív)
(–8) + (–6) = –14    (mert 8 + 6 = 14, és mindkettő negatív)

Különböző előjelű számok összeadása

Két különböző előjelű számot úgy adunk össze, hogy a nagyobb abszolútértékű számból kivonjuk a kisebb abszolútértékű számot, és a nagyobb előjelét írjuk az összeg elé.
(+17) + (–8) = +9    (mert 17 – 8 = 9, és a 17 pozitív)
(–6) + (+13) = +7    (mert 13 – 6 = 7, és a 13 pozitív)
(–15) + (+6) = –9    (mert 15 – 6 = 9, és a 15 negatív)

Egész számok kivonása

Két egész számot úgy vonunk ki egymásból, hogy a változatlan kisebbítendőhöz hozzáadjuk a kivonandó ellentettjét. (az összeadásra pedig a fenti szabályok közül a megfelelőt alkalmazzuk)
(+23) (+16) = (+23) + (16) = +7
(–18) (14) = (–18) + (+14) = –4
(–15) (+9) = (–15) + (9) = –24

Összeadás, kivonás több szám esetén

Kettőnél több számot tartalmazó műveleti sor esetén először a kivonásokat alakítjuk át összeadássá, majd az azonos előjelű tagokat összevonjuk. Az így kapott pozitív és negatív számmal pedig az összeadásnál megismert szabály szerint járunk el.
(+7) + (–9) – (–3) + (–8) – (+6) = (+7) + (–9) + (+3) + (–8) + (–6) =
= (+10) + (–23) = –13

Vissza a témakörhöz

Tizedes törtek összeadása, kivonása

Ismétlés

A természetes számokat úgy adjuk össze, vagy vonjuk ki írásban, hogy az egymás alá íráskor ügyelünk arra, hogy a megfelelő helyiértékek egymás alá kerüljenek.

Tizedes törtek összeadása

Tizedes törtek esetében is arra kell ügyelni, hogy a megfelelő helyiértékek egymás alá kerüljenek. Ezt úgy érhetjük el, ha a tizedes vesszők egymás alá kerülnek.
Ezután elvégezzük az összeadást úgy, mintha természetes számokkal tennénk, de a végén az összegben a megfelelő helyre ki kell tenni a tizedesvesszőt.  (A tizedestörteket bővíthetjük nullákkal. Ezért, ha kell, egészítsük ki, hogy minden szám alá kerüljön egy másik szám)

Pl. Számítsuk ki: 13,59 + 3,8 =

összeadás

2,45 + 49,2 + 35 + 0,294 =

összeadás2

Tizedes törtek kivonása

A tizedestörtek kivonásánál ugyanúgy kell egymás alá írni a számokat, mint összeadásnál. azaz a tizedesvesszők legyenek egymás alatt.
A kivonás elvégzése után a különbségben a megfelelő helyre ki kell tenni a tizedesvesszőt. (itt is érdemes kiegészíteni nullákkal)

Pl. Végezzük el az alábbi kivonást: 13,59 – 3,8 =

kivonás

Vissza a témakörhöz

Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása

Ismétlés

Törtet úgy egyszerűsítünk, hogy a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal elosztjuk.
Törtet úgy bővítünk, hogy a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal megszorozzuk.
Azonos nevezőjű törtek összeadásakor és kivonásakor a műveletet csak a számlálóval végezzük el, a nevező változatlan malad.

Összeadás és kivonás szabálya

összeadás

A fenti példban a két törtet olyan törtszámokká alakítottuk át, amiknek a nevezője ugyanannyi. Ezt hívjuk közös nevezőre hozásnak.
A közös nevező egyes esetekben a nevezők szorzata. De nem minden esetben.

összeadás

A közös nevező a két nevező legkisebb közös többszöröse.

Különböző nevezőjű törtek összeadásakor és kivonásakor először közös nevezőre alakítjuk át a törteket, majd azokkal végezzük el a műveleteket.

Vissza a témakörhöz