Nyugalom és mozgás

Mozgásról akkor beszélünk, ha egy test megváltoztatja a helyét (pl. távolodik tőlünk) vagy a helyzetét (pl. elfordul). A mozgás lehet haladó, forgó vagy összetett mozgás.

Minden mozgás viszonylagos, attól függ, hogy mihez képest viszonyítunk.

Haladó mozgásnál a test minden pontja azonos módon mozog.


Mozgással kapcsolatos alapfogalmak

  • pálya: az a vonal, amelyen a test végighaladhat
  • út: a pálya azon része, amelyen a test végighalad
  • elmozdulás: az út kezdő és végpontja közötti távolság

Mozgás alapfogalmai


Mozgás jellemzésére alkalmas mennyiségek

1.  Mennyi utat tesz meg a test: megtett út

   • jele: s
   • mértékegységei: mm < cm < dm < m < km

2.  Mennyi idő alatt teszi meg: időtartam

   • jele: t
   • mértékegységei: s < min < h

Mozgások csoportosítása

   • Pálya alakja alapján: egyenes vonalú vagy görbevonalú mozgás
   • Azonos távolság megtételéhez szükséges időtartam alapján: egyenletes vagy változó mozgás

Egyenletes mozgás során a test egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg. Videó

Vissza a témakörhöz