Relációs jelek használata

Relációs jelek értelmezése

Δ > 5 (a gondolt szám nagyobb, mint 5) azokat a természetes számokat jelenti, melyek az 5-től jobbra találhatók a számegyenesen. (6; 7; 8; …)

Δ < 7 (a gondolt szám kisebb, mint 7) azokat a természetes számokat jelenti, melyek a 7-től balra találhatók a számegyenesen. (6; 5; 4; … ; 0)

Δ ≥ 6 (a gondolt szám nagyobb, vagy egyenlő, mint 6) azokat a természetes számokat jelenti, melyek a 6-tól jobbra találhatók a számegyenesen, és még a 6-ot is. (6; 7; 8; …)
Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a gondolt szám legalább 6.

Δ ≤ 8 (a gondolt szám kisebb, vagy egyenlő, mint 8) azokat a természetes számokat jelenti, melyek a 8-tól balra találhatók a számegyenesen, és még a 8-at is. (8; 7; 6; … ; 0)
Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a gondolt szám legfeljebb 8.

Összetett megadási mód:

A 7 < Δ ≤ 10 felírás a következőt jelenti: a gondolt szám 7-nél nagyobb, de 10-nél kisebb, vagy vele egyenlő. (8; 9; 10)


Feladatok

Az alábbi feladatokban fel kell sorolni a relációs jelek segítségével megadott számokat. A megoldásokat a sorok végén található + jelre kattintva lehet ellenőrizni.

56; 57; 58;
199; 198; 197; 196;
48; 49; 50; 51; ... ; 57
147; 146; 145; 144;

Vissza a témakörhöz