Függvények, derékszögű koordináta-rendszer

A feladatsor 7. vagy 8. feladata derékszögű koordináta-rendszerrel kapcsolatos feladatokat tartalmaz. Ez lehet függvényábrázolás, vagy sokszögek koordináta-rendszerben történő ábrázolásával kapcsolatos feladat.

A feladatok megoldása során ha egy pont mindkét koordinátáját meg kell adni, akkor azt két külön kérdésben kértem: először az első koordinátát lehet beírni, majd utána a másodikat.

Rövid feladatsor

Hosszabb feladatsor

Térgeometria

A feladatsorok kilencedik feladatában testek felszínét, térfogatát kell kiszámítani. A legtöbb esetben kockákból, négyzetes oszlopokból épített testekét, de volt már téglatest alakú akvárium, vagy trapéz alapú hasáb is a feladatok között.

Ismeretanyag a feladatokhoz

    • Testek felszíne, térfogata
    • Sokszögek kerülete, területe

Feladatok

Rövid feladatsor

Hosszabb feladatsor