Elektromos kölcsönhatás

A műszálas pulóver levételekor apró pattogást hallhatunk, főleg, ha frissen mosott a hajunk. Sötötben még akár apró szikrákat is láthatunk ilyenkor.

A különféle anyagból készült testek szoros érintkezésével (dörzsöléssel) elektromos álapotba hozhatjuk  testeket.

Az elektromos mező

A megdörzsölt műanyag rúd körül sajátos tér alakul ki, melyet elektromos mezőnek nevezünk.

A dörzsölés után az egyik test állapotát pozitívnak, a másikat negatívnak nevezzük. A különbözőség az atompk szerkezete közötti eltérések miatt vannak.

Ide kattintva egy atomépítő játékot lehet megnyitni.

A pozitív testben a protonokszáma több, mint az elektoronok száma, a negatív testben pedig az elektronok vannak többen a protonokhoz képest.

A megdörzsölés előtti állapotot semlegesnek nevezzük. Ekkor a protonok és az elektronok száma egyenlő.

Ha a léggömböt a pulóverhez dörzsöljük, akkor mindkettő elektromos állapotba kerül.

Azonos elektromos állapotok taszítják, ellentétes elektromos állapotok vonzák egymást. A semleges testeket mindkét állpot vonza.

Néhány érdekes elektrosztatikai kísérlet videóját, ide kattintva lehet megnézni.

Elektromos töltés

A pozitív vagy negatív elektromos állapotú testekben a protonok és az elektronok száma különböző.
Azt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy egy testben mennyivel több vagy kevesebb az elektronok száma, mint a protonok száma, elektromos töltésnek nevezzük.
Jele: Q
Mértékegysége: C (Coulomb)

Animáció az elektromos töltés szemléltetésére (először a lábát kell dörzsölni a szőnyeghez, majd utána a kezével közelíteni az ajtóhoz)

Anyagok csoportosítása

Vezető: az elektronok könnyen tudnak elmozdulni bennük (pl. fémek, csapvíz)
Szigetelő: az elektronok nem tudnak elmozdulni bennük (pl. műanyag, porcelán, papír, desztillált víz, száraz fa)

Mágneses alapjelenségek

A mágneses mező

A mágneses tulajdonságú testeket sajátos tér vesz körül, melyet mágneses mezőnek nevezünk. Az alábbi videó a mágnesen mező felépítését mutatja be.

A leggyakrabban használt állandó mágnesek fajtái, és azok mágneses mezője:

rúdmágnes
patkómágnes

Mágneses pólusok

A mágnes egyik végét északi, a másik végét déli pólusnak nevezték el. Itt a legerősebb a mégnes körüli mágneses mező.

mágneses pólusok

Mágneses alapjelenségek

alapjelenségek
Azonos pólusok taszítják, ellentétes pólusok vonzák egymást

Kép mágnes közelítésekor a két mágneses mező között jön létre a kölcsönhatás.

A mágneses mező és vas között minden esetben vonzó hatás lép fel.

A Föld mágneses mezője

A Föld mágneses tere
Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/

Az iránytű a Föld mágneses mezője miatt áll be É-D irányba.

Teszt

Milyen anyagból készülhet iránytű? (több jó válasz is lehet!)

 
 
 
 

Válaszd ki, hogy az alábbi esetek közül melyekben tapasztalunk vonzást! (több is lehet!)

 
 
 
 
 

Két olyan mágnest közelítünk egymás felé, melyek közül az egyik van csak beszínezve. A közelítéskor azt tapasztaltuk, hogy a színezetlen mágnes közelebbi vége elfordul a másik D pólusától.

Milyen pólusú lehet a színezetlen mágnesnek  ez a vége?

 
 
 

Question 1 of 3