Elektromos kölcsönhatás

A műszálas pulóver levételekor apró pattogást hallhatunk, főleg, ha frissen mosott a hajunk. Sötötben még akár apró szikrákat is láthatunk ilyenkor.

A különféle anyagból készült testek szoros érintkezésével (dörzsöléssel) elektromos álapotba hozhatjuk  testeket.

Az elektromos mező

A megdörzsölt műanyag rúd körül sajátos tér alakul ki, melyet elektromos mezőnek nevezünk.

A dörzsölés után az egyik test állapotát pozitívnak, a másikat negatívnak nevezzük. A különbözőség az atompk szerkezete közötti eltérések miatt vannak.

Ide kattintva egy atomépítő játékot lehet megnyitni.

A pozitív testben a protonokszáma több, mint az elektoronok száma, a negatív testben pedig az elektronok vannak többen a protonokhoz képest.

A megdörzsölés előtti állapotot semlegesnek nevezzük. Ekkor a protonok és az elektronok száma egyenlő.

Ha a léggömböt a pulóverhez dörzsöljük, akkor mindkettő elektromos állapotba kerül.

Azonos elektromos állapotok taszítják, ellentétes elektromos állapotok vonzák egymást. A semleges testeket mindkét állpot vonza.

Néhány érdekes elektrosztatikai kísérlet videóját, ide kattintva lehet megnézni.

Elektromos töltés

A pozitív vagy negatív elektromos állapotú testekben a protonok és az elektronok száma különböző.
Azt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy egy testben mennyivel több vagy kevesebb az elektronok száma, mint a protonok száma, elektromos töltésnek nevezzük.
Jele: Q
Mértékegysége: C (Coulomb)

Animáció az elektromos töltés szemléltetésére (először a lábát kell dörzsölni a szőnyeghez, majd utána a kezével közelíteni az ajtóhoz)

Anyagok csoportosítása

Vezető: az elektronok könnyen tudnak elmozdulni bennük (pl. fémek, csapvíz)
Szigetelő: az elektronok nem tudnak elmozdulni bennük (pl. műanyag, porcelán, papír, desztillált víz, száraz fa)

Mágneses alapjelenségek

A mágneses mező

A mágneses tulajdonságú testeket sajátos tér vesz körül, melyet mágneses mezőnek nevezünk. Az alábbi videó a mágnesen mező felépítését mutatja be.

A leggyakrabban használt állandó mágnesek fajtái, és azok mágneses mezője:

rúdmágnes
patkómágnes

Mágneses pólusok

A mágnes egyik végét északi, a másik végét déli pólusnak nevezték el. Itt a legerősebb a mégnes körüli mágneses mező.

mágneses pólusok

Mágneses alapjelenségek

alapjelenségek
Azonos pólusok taszítják, ellentétes pólusok vonzák egymást

Kép mágnes közelítésekor a két mágneses mező között jön létre a kölcsönhatás.

A mágneses mező és vas között minden esetben vonzó hatás lép fel.

A Föld mágneses mezője

A Föld mágneses tere
Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/

Az iránytű a Föld mágneses mezője miatt áll be É-D irányba.