Tizedes törtek helyiértékes bontása

Helyiértékes bontás

Bontsuk fel helyiértékek szerint az alábbi számot a táblázat segítségével! 539,2718

tt bontása

539,2718 = 5 százas + 3 tízes + 9 egyes + 2 tized + 7 század + 1 ezred + 8 tízezred

Amennyiben a számjegyek között a nulla is szerepel, úgy a helyiértékét nem kell leírni:

53,806 = 5 tízes + 3 egyes + 8 tized + 6 ezred

Adott számjegyek helyiértéke

A 38,429 számjegyeinek helyiértéke:

3: tízes
8: egyes
4: tized
2: század
9: ezred

Vissza a témakörhöz