Tizedes törtek értelmezése

Helyiérték táblázat kibővítése

Ha a helyiérték táblázat ezres helyértékét elosztjuk 10-zel, akkor kapjuk a tízes helyértéket. Ezt is 10-zel osztva kapjuk az egyes helyiértéket. Ha 1 egészet 10 részre osztunk, akkor tizedeket kapunk. Ezt tovább osztva 10-zel századokat kapunk.

Ezt szemlélteti az alábbi ábra:

helyiérték táblázat

A táblázatban lévő számot úgy írjuk le, hogy a piros színű vonal helyére egy vesszőt teszünk, amit tizedes vesszőnek nevezünk: 539,2718

Tizedes törtek részei

tt részei

Tizedestörtek kiolvasása

A tizedestörtek kiolvasásánál először az egészeket mondjuk ki, majd a tizedes vessző utáni számot az utolsó számjegy helyiértékével kiegészítve.

pl. 539,2718 = ötszázharminckilenc egész kettőezer-hétszáztizennyolc tízezred (egyszerűbben leírva 539 egész 2718 tízezred)

0,059 = nulla egész ötvenkilenc ezred (0 egész 59 ezred)

8,67 = nyolc egész hatvanhét század (8 egész 67 század)

Tizedestörtek leírása számjegyekkel

Tizedes törtek leírásánál ügyelni kell arra, hogy az egészek a tizedes vessző előtt legyenek, és a tört rész utolsó számjegye a megfelelő helyiértéken legyen.

pl. kettő egész öt század = 2,05

tizenhárom egész huszonnyolc ezred = 13,028

91 egész 208 tízezred = 91,0208

Feladat

Keresd meg az összetartozó párokat!

Vissza a témakörhöz

Természetes számok helyiérték táblázata

A helyiérték táblázat

A táblázatba beírt számok azt jelentik, hogy abból a helyiértékből hány darab van. Pl. az 5 azt jelenti, hogy 5 db milliós helyiértékű szám van, ami 5 milliót ér.


Fontos elnevezések

A helyiérték tehát azt mutatja meg, hogy a táblázat melyik oszlopáról van szó. Növekvő sorrendben a helyiértékek: egyes, tízes, százas, ezres, …

Az alaki érték a táblázatba beírt számot mutatja meg. Alaki értékek: 1; 2; 3; 4; 5; …. A legnagyobb alaki értékű szám a 9.

A valódi érték az alaki érték és a helyiérték szorzatával egyenlő. Pl. a fenti táblázatba beírt 9-es szám valódi értéke 9000.


Természetes számok helyesírása

A természetes számok betűkkel történő leírásakor kötőjeleket használunk a 2.000-nél nagyobb számok esetében. A kötőjeleket hátulról hármas csoportokban bontva tesszük ki.

35.209.746 = harmincötmillió-kettőszázkilencezer-hétszáznegyvenhat


Az NKP oldalán található tananyagot és feladatokat ide kattintva lehet megnyitni.

A számok helyesírásával kapcsolatos feladatokat ide kattintva lehet megnyitni.

Vissza a témakörhöz