A sebesség kiszámítása

Számításos feladatok megoldásának lépései

   1. Szöveg elolvasása, értelmezése
   2. Adatok lejegyzése, mértékegységek átváltása (ha kell)
   3. Kiszámítás képletének leírása
   4. Behelyettesítés, számítás elvégzése
   5. Eredmény mértékegységének beírása
   6. Ellenőrzés (a valóságnak megfelelő eredményt kaptunk-e)
   7. Válasz írása

Sebességszámítási feladatok

Számítsd ki annak az egyenletesen mozgó testnek a sebességét, amelyik 2 perc alatt 600 métert tesz meg! A kapott eredményt váltsd át a tanult másik mértékegységbe!

t = 2 min = 120 s

s = 600 m

v = ?

v = \frac{s}{t} = \frac{600 m}{120 s} = 5 \frac{m}{s} = 18 \frac{km}{h}

A test sebessége 5 \frac{m}{s}, ami átváltva 18 \frac{km}{h}.


Egy autó egyenletes mozgással 120 km-t tesz meg 80 perc alatt. Számítsd ki a sebességét!

s = 120 km

t = 80 min = \frac{4}{3} h  (ne használj végtelen tizedes törtet!)

v = ?

v = \frac{s}{t} = \frac{120 km}{\frac{4}{3}h} = 90 \frac{km}{h}

Egy másik megoldási mód

s = 120 km = 120.000 m

t = 80 min = 4800 s

v = ?

v = \frac{s}{t} = \frac{120.000 m}{4800 s} = 25 \frac{m}{s}

Egy harmadik megoldási mód

80 perc alatt 120 km

10 perc alatt 120 : 8 = 15 km

60 perc (1 óra) alatt 15 * 6 = 90 km

Az autó sebessége 90 \frac{km}{h} vagy 25 \frac{m}{s}. ( a két érték egyenlő, mivel 25*3,6=90)


Az alábbi grafikonon két egyenletesen mozgó test út-idő grafikonja látható. Számítsd ki a testek sebességét! (segítségül egy-egy pont adatait bejelöltem)

Az “A” test sebessége:

t = 3 s

s = 12 m

v = ?

v = \frac{s}{t} = \frac{12 m}{3 s} = 4 \frac{m}{s}

A “B” test sebessége:

t = 4 s

s = 10 m

v = ?

v = \frac{s}{t} = \frac{10 m}{4 s} = 2,5 \frac{m}{s}

Az “A” test sebessége 4 \frac{m}{s}, a “B” test sebessége 2,5 \frac{m}{s}. (a grafikonról is látható, hogy az “A” test sebessége nagyobb)


Az NKP oldalán található anyag ide kattintva nyitható meg.

Vissza a témakörhöz

Nyugalom és mozgás

Mozgásról akkor beszélünk, ha egy test megváltoztatja a helyét (pl. távolodik tőlünk) vagy a helyzetét (pl. elfordul). A mozgás lehet haladó, forgó vagy összetett mozgás.

Minden mozgás viszonylagos, attól függ, hogy mihez képest viszonyítunk.

Haladó mozgásnál a test minden pontja azonos módon mozog.


Mozgással kapcsolatos alapfogalmak

  • pálya: az a vonal, amelyen a test végighaladhat
  • út: a pálya azon része, amelyen a test végighalad
  • elmozdulás: az út kezdő és végpontja közötti távolság

Mozgás alapfogalmai


Mozgás jellemzésére alkalmas mennyiségek

1.  Mennyi utat tesz meg a test: megtett út

   • jele: s
   • mértékegységei: mm < cm < dm < m < km

2.  Mennyi idő alatt teszi meg: időtartam

   • jele: t
   • mértékegységei: s < min < h

Mozgások csoportosítása

   • Pálya alakja alapján: egyenes vonalú vagy görbevonalú mozgás
   • Azonos távolság megtételéhez szükséges időtartam alapján: egyenletes vagy változó mozgás

Egyenletes mozgás során a test egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg. Videó

Vissza a témakörhöz

Fizika a környezetünkben

Néhány érdekes kísérlet videójával szeretnék kedvet csinálni a fizika tanulásához:

Härtlein Károly kísérletei

Kísérletek lelassítva

A fizikában nagyon fontos a különböző mennyiségek megmérése. Ezek segítségével ismerjük meg az adott folyamat törvényszerűségeit. Mennyiségek mérésekor a megmérendő testet, folyamatot összehasonlítjuk egy alapmennyiséggel.

Alapmennyiségek (zárójelben a mennyiség jele található):

   • hosszúság: méter (m)
   • terület: négyzetméter (m^{2})
   • térfogat: köbméter (m^{3})
   • időtartam: másodperc (s)
   • tömeg: gramm (g)
   • űrmérték: liter (l)

Az alapegységtől eltérő mennyiségeket előtagok segítségével adhatunk meg. Az alábbi táblázatban a leggyakrabban használt előtagok találhatók:

előtagok
Mennyiségek leggyakoribb előtagjai

Pl.

   • 1 km azt jelenti, hogy 1 ezer méter,
   • 1 hektoliter azt jelenti, hogy száz liter
   • 1 dekagramm azt jelenti, hogy 10 gramm
   • 1 deciméter azt jelenti, hogy 1 tized méter (a méter 10-ed része)
   • 1 centiliter azt jelenti, hogy 1 század liter (a liter 100-ad része)

Vissza a témakörhöz