Az erő

Ismétlés

A tehetetlenség törvénye alapján minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását mindaddig, amíg környezete meg nem változtatja azt.

Tehát egy test mozgásállapotát (sebességét, vagy mozgásirányát) csak egy külső hatás tudja megváltoztatni.

Az erő

A testek mozgásállapotát megváltoztató hatásokat erőhatásoknak nevezzük.

Egy erőhatás esetében két fontos paramétert kell megadnunk: mekkora a nagysága (ez határozza meg, hogy milyen a sebességváltozás nagysága) és milyen irányú (ez határozza meg a változás és a mozgás irányát).

   • Fogalma: Azt a mennyiséget, ami megadja egy erőhatás nagyságát és irányát, erőnek nevezzük.
   • Jele: F
   • Mértékegysége: N (newton)
    1 N nagyságú az erő, ami az 1 kg tömegű test sebességét 1 \frac{m}{s}-mal növeli 1 másodperc alatt.

Az az erő a nagyobb, ami ugyanazon a testen:

   • ugyanannyi idő alatt nagyobb sebességváltozást hoz létre
   • ugyanakkora sebességváltozást kevesebb idő alatt ér el.

Mivel az erő iránya is fontos, ezért ezt úgy adhatjuk meg legegyszerűbben, hogy egy nyíllal ábrázoljuk. A nagyobb erőt hosszabb nyíllal jelöljük.

 

   • Azt a pontot, ahol az erő éri a testet, támadáspontnak nevezzük.
   • A támadásponton átmenő, és az erő irányába eső egyenest hatásvonalnak nevezzük.

Teszt

Két egyenlő tömegű autó álló helyzetből kezd gyorsítani. Az A jelű autó 80 \frac{km}{h} sebességre, a B jelű autó 100 \frac{km}{h} sebességre gyorsult fel ugyanannyi idő alatt. Melyik autóra hatott nagyobb erő?

 
 
 

Egy 30 kg és egy 50 kg tömegű testre ugyanannyi ideig hat egy-egy 200 N nagyságú erő. Melyik test fog nagyobb sebességre felgyorsulni?

 
 
 

Egy 50 kg tömegű testre először 200 N nagyságú, vízszintes irányú húzóerő hat 10 másodpercig, majd ezt követően egy 280 N nagyságú, vízszintes irányú erő hat szintén 10 másodpercig. Melyik esetben fog a test nagyobb sebességre felgyorsítani?

 
 
 

Két álló helyzetű autóra egyenlő nagyságú gyorsító erő hatott. Az A jelű autó 80 \frac{km}{h} sebességre, a B jelű autó pedig 100 \frac{km}{h} sebességre gyorsult fel. Melyik autónak nagyobb a tömege?

 
 
 

Egy 20 kg tömegű testre először 5 másodpercig majd később 8 másodpercig het egy 300 N nagyságú erő. Melyik esetben fog nagyobb sebességre felgyorsulni?

 
 
 

Question 1 of 5


Az NKP oldalán található tananyag ide kattintva nyitható meg.

 

Vissza a témakörhöz