Az áramerősség

Kísérlet

Az áramkörépítő animáció segítségével építsd meg az alábbi két áramkört, és a kapcsolók bekapcsolása után figyeld meg az elektronok mozgási sebességét (és az izzó által kibocsájtott fény erősségét)! (A második áramkörben 3 db elem van beépítve egymás után)
Az animációt itt nyithatod meg egy új lapon.

áramerősség

Megfigyelhetjük, hogy a jobb oldali áramkörben az elektronok gyorsabban mozognak. Ha egy ponton bele tudnánk nézni a vezetékbe, és megszámlálnánk, hogy egy adott idő alatt mennyi elektron halad át, akkor a jobb oldaliban sokkal több (3-szor annyi) haladna át ugyanannyi idő alatt.

Áramerősség

Fogalma: c.
Jele: I
Kiszámítása: I = \frac{Q}{t} (átáramlott töltés osztva időtartammal)
Mértékegysége: A (amper)
1 A az áramerősség, ha 1 másodperc alatt 1 C töltés halad át a vezető keresztmetszetén)
1 A = 1000 mA (milliamper)

Áramerősség mérése

Az áramerősség mérésére alkalmas eszközt ampermérőnek nevezzük. Az áramkör építő animációban az alábbi kép abrázolja:

ampermérő

Építsünk mindkét áramkörbe egy-egy ampermérőt az alábbi ábra szerint, majd kapcsoljuk be a kapcsolókat. (az áramkört úgy lehet megszakítani, ha eg ycsatlakozásra kattintás után rákattintunk a megjelenő ollóra)

áramerősség mérése

A jobb oldali áramkörben 3-szor akkora áramerősség mérhető.

Számítási feladatok

Képletek: I = \frac{Q}{t} ;      Q = I · t ;        t = \frac{Q}{I}

Egy vezető keresztmetszetén 5 perc alatt 60 C töltés áramlik át. Számítsuk ki a áramerősséget!
t = 5 min = 300 s
Q = 60 C
I = ?
I = \frac{Q}{t} = \frac{60 C}{300 s} = 0,2 A

Mennyi töltés áramlik át fél óra alatt annak a vezetőnek a keresztmetszetén, amelyen 40 mA erősségű áram halad át?
t = 0,5 h = 1800 s
I = 40 mA = 0,04 A
Q = ?
Q = I · t = 0,04 A · 1800 s = 72 C

Mennyi idő alatt áramlik át 4 C töltés a vezető keresztmetszetén, ha az áramerősség 25 mA?
Q = 4 C
I = 25 mA = 0,025 A
t = ?
t = \frac{Q}{I} = \frac{4 C}{0,025 A} = 160 s