Abszolútérték, ellentett

Ismétlés

A számegyenesen a nullától jobbra lévő számokat pozitív számoknak, a tőle balra lévő számokat pedig negatív számoknk nevezzük.
A pozitív számok előjele a + jel, a negatív számoké pedig a  jel.

Abszolútérték

Egy szám abszolútértéke megmutatja, hogy az adott szám hány egységre van a nullától.
Jele: | |

pl. |+7| = 7
|–9| = 9
|0| = 0

Ellentett

Két számot egymás ellentettjének nevezünk, ha összegük nulla.
Jele: –( )

Pl. –(+7) = –7 (pozitív szám ellentettje negatív szám)
–(–9) = +9 (negatív szám ellentettje pozitív szám)
– (0) = 0

Vissza a témakörhöz