Szorzás tört alakú számmal

Ismétlés

Ha tört számot szorzunk természetes számmal, akkor a tört számlálóját kell megszorozni, és a nevező változatlan marad.
pl.     \frac{2}{3}\cdot 5 = \frac{10}{3}

Természetes szám szorzása tört számmal

Mivel a szorzás tényezői felcserélhetők, ezért ebben az esetben is a fenti szabályt kell alkalmazni, azaz a számlálót szorozzuk össze a természetes számmal, és a nevező nem változik.
pl.     7\cdot \frac{3}{5} = \frac{21}{5}

Tört szám szorzása tört számmal

A számlálókat külön és a nevezőket is külön összeszorozzuk.
pl.     \frac{2}{5}\cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{15}

Amennyiben lehetséges, akkor a szorzás elvégzése előtt próbáljunk meg egyszerűsíteni, hogy a szorzat minél kisebb számokból álljon!

A 16-ot és a 24-et 8-cal egyszerűsítettem, és a számok fölé odaírtam, hogy hányszor van meg bennük.
A 21-et és a 15-öt 3-mal egyszerűsítettem, és odaírtam, hogy hányszor van meg bennük.
Az egyszerűsítés után a föléjük írt számokkal végezzük el a szorzást.