Százalékszámítás – a százalékláb kiszámítása

Ismétlés

Százalékszámítás részei

Alap: a teljes mennyiség, azaz a 100 %.
A következő kifejezésekről ismerhető fel:  kezdeti érték, tervezett vagy teljes mennyiség, eredeti ár, -nak -nek rag.
Jele: a

Százalékláb: megmutatja, hogy az alap hányad részét kell venni.
A % jelről lehet felismerni.
Jele: p

Százalékérték: az alap egy megadott része (ez lehet nagyobb is, mint az alap)
Jele: é

A százalékláb kiszámítása következtetéssel

A számításnál az egyenes aránynál tanult következtetést alkalmazzuk, ahol az alap a 100 %.
Először kiszámítjuk az 1 %-hoz tartozó mennyiséget, majd ez alapján következtzetünk a százalékértéknek megfelelő százaléklábra.

Egy mintafeladat

Mórickának összesen 200 osztályzata van, amiből 14 db az ötös. Az összes jegyének hány %-a az ötösök száma?

a = 200   (ez az összes)
é = 14
p = ?

százalékláb kiszámítása

Az 1 % tehát 200 : 100 = 2 db osztályzat, így ezt 7-tel kell szorozni, hogy 14-et kapjunk, tehát 1 % · 7 = 7 %.
Móricka jegyeinek 7 %-a ötös.