Számelmélet, alapműveletek

A felvételi feladatsor első feladatának típusfeladatai:

(az egyes feladattípusokra kattintva egy felugró ablakban a megoldáshoz szükséges ismereteket találod meg)

   • a négy alapművelet
    • egész számokkal
    • törtekkel
    • tizedes törtekkel
   • törtek tizedes tört alakja
   • törtrész kiszámítása
   • hatványozás, és normálalak
   • osztók, többszörösök, oszthatósági szabályok alkalmazása, prímszámok ismerete, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös kiszámítása

A rövidített feladatsor ide kattintva érhető el.

A hosszabb feladatsor ide kattintva érhető el.

Még egy gyakorló feladatsor linkje.