Rombusz

Fogalom

A rombusz olyan négyszög, melynek minden oldala egyenlő.

Tulajdonságai

Szemben lévő oldalai párhuzamosak

Átlói merőlegesen felezik egymást

Szemben lévő szögei egyenlőek

Szomszédos szögeinek összege 180°

Középpontosan szimmetrikus, a szimmetriaközéppont az átlók metszéspontja

Tengelyesen szimmetrikus, a szimmetriatengelyei az átlói

A rombusznak van 2 párhuzamos oldala, ezért trapéznak is nevezhetjük.

A rombusznak a szemben lévő oldalai párhuzamosak, ezért paralelogrammának is nevezhetjük.

Kerülete és területe