Reciprok fogalma

Fogalom

Egy nullától különböző szám reciprokán azt a számot értjük, amivel az eredeti számot megszorozva a szorzat értéke 1 egész.

Reciprok a gyakorlatban

Tört szám reciproka egyszerűen úgy képezhető, hogy a számlálót és a nevezőt felcseréljük:
pl.  \frac{2}{5}  reciproka  \frac{5}{2}

Egész szám reciproka: minden egész szám felírható olyan törtként, melynek nevezője 1.
pl.    8 = \frac{8}{1}

A fentieket alkalmazva 8 reciproka   \frac{1}{8}

A nullának nincs reciproka, mert nincs olyan szám, amivel a nullát megszorozva 1 lenne a szorzat.