Paralelogramma

Fogalom

A paralelogramma olyan négyszög, amelynek két-két szemközti oldala párhuzamos.

Tulajdonságai

Szemben lévő oldalai egyenlőek

Átlói felezik egymást

Középpontosan szimmetrikus alakzat, szimmetria középpontja az átlók metszéspontja.

Szemközti szögei egyenlő nagyságúak

Szomszédos szögeinek összege 180°

A paralelogrammának van párhuzamos oldalpárja, ezért trapéznak is nevezhetjük.

A paralelogramma magasságai

Két magassága is van, amit ma-val és mb-vel jelölünk. Az ma az a oldalra, az mb a b oldalra merőleges.

Kerülete és területe