Osztók száma

Ismétlés

Minden 1-től nagyobb természetes szám felbontható prímszámok szorzatára. A felbontás a prímszámok sorrendjétől eltekintve egyértelmű.

Azaz minden összetett szám egyértelműen bontható fel prímtényezők szorzatára

Szabály

Az 1-nél nagyobb természetes számok osztóinak számát megkapjuk, ha a prítényezők hatványszorzatában szereplő kitevőket 1-gyel megnöveljük, és a kapott számokat összeszorozzuk.

Példa

Hány osztója van a 60-nak?

60 osztói

60 osztói: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 – tehát valóban 12 db osztója van a 60-nak.

Videó az osztók számának megkereséséről