Osztó, többszörös

Ismétlés

A 20-nak osztója a 4, mert ha a 20-at elosztjuk 4-gyel, akkor a maradék nulla.

A 20 a 4-nek többszöröse, mert a 4-et meg tudjuk szorozni egy számmal úgy, hogy 20 legyen a szorzat.

Szabályok

    • A nullával való osztásnak nincs értelme!
    • Minden szám osztható önmagával, és 1-gyel
    • Minden számnak többszöröse a nulla és önmaga
    • Minden számnak végtelen sok többszöröse van

Válaszd ki az alábbi számok közül a 18 osztóit!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válaszd ki az alábbi számok közül a 18 többszöröseit!

 
 
 
 
 
 
 

Osztópárok

A 20-nak a 4 és az 5 osztópárja, mert 4 · 5 = 20

Egy pozitív egész szám osztói közül azokat a párokat, amelyek szorzata egyenlő a számmal, osztópároknak nevezzük.

Learning Apps feladat

Teszt

Két testvér életkorának szorzata 48 év. Hány éves az idősebb testvér, ha életkoruk egész szám, és egyik sem idősebb 10 évnél?

Melyik számnak az osztópárja a 12 és 18?

Egy téglalap oldalainak mérőszámai egész számok, a területe 35 területegység.  Milyen hosszú a rövidebb oldala? (csak mérőszámot írj!)


Question 1 of 3