Osztó, többszörös

Ismétlés

A 20-nak osztója a 4, mert ha a 20-at elosztjuk 4-gyel, akkor a maradék nulla.

A 20 a 4-nek többszöröse, mert a 4-et meg tudjuk szorozni egy számmal úgy, hogy 20 legyen a szorzat.

Szabályok

    • A nullával való osztásnak nincs értelme!
    • Minden szám osztható önmagával, és 1-gyel
    • Minden számnak többszöröse a nulla és önmaga
    • Minden számnak végtelen sok többszöröse van

Válaszd ki az alábbi számok közül a 18 osztóit!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válaszd ki az alábbi számok közül a 18 többszöröseit!

 
 
 
 
 
 
 

Osztópárok

A 20-nak a 4 és az 5 osztópárja, mert 4 · 5 = 20

Egy pozitív egész szám osztói közül azokat a párokat, amelyek szorzata egyenlő a számmal, osztópároknak nevezzük.

Learning Apps feladat

Teszt

Melyik számnak az osztópárja a 12 és 18?

Egy téglalap oldalainak mérőszámai egész számok, a területe 35 területegység.  Milyen hosszú a rövidebb oldala? (csak mérőszámot írj!)

Két testvér életkorának szorzata 48 év. Hány éves az idősebb testvér, ha életkoruk egész szám, és egyik sem idősebb 10 évnél?


Question 1 of 3