Osztás tizedestörttel

Ismétlés

Tizedes törtet úgy szorzunk 10-zel, 100-zal, 1000-rel, hogy a tizedes vesszőt annyi helyiértékkel toljuk jobbra, ahány nulla van a szorzóban.

Figyeljük meg az alábbi osztások hányadosait!

6 : 3 = 2
60 : 30 = 2
600 : 300 = 2

Ha egy osztásban az osztandót és az osztót ugyanannyival szorozzuk meg, akkor a hányados nem változik. Ezt a tulajdonságot az osztás bővítésének nevezzük.

Szabály

Tizedes törttel úgy osztunk, hogy annyival bővítjük az osztást, hogy az osztó egész szám legyen. Ezek után az osztást a korábban tanultak szerint végezzük el. Fontos, hogy ellenőrzéskor az eredeti osztóval számolunk!

Pédák

456,73 : 2,5 osztást 10-zel bővítve 4567,3 : 25 osztást végezzük el
63,945 : 3,48 osztást 100-zal bővítve 6394,5 : 348 osztást végezzük el