Négyzet

Fogalom

A négyzet olyan négyszög, melynek minden oldala és minden szöge egyenlő.

Tulajdonságai

Szemben lévő oldalai párhuzamosak

Átlói egyenlő hosszúak, és merőlegesen felezik egymást

Középpontosan szimmetrikus, szimmetriaközéppontja az átlók metszéspontja

Tengelyesen szimmetrikus, szimmetriatengelye az oldalak felező merőlegesei, és az átlóegyenesei

Mivel a négyzetnek van párhuzamos oldalpárja, ezért trapéznak is nevezhetjük.
Mivel a négyzetnek a szemben lévő oldalai párhuzamosak, ezért paralelogrammának is nevezhetjük.
Mivel a négyzetnek minden oldala egyenlő, ezért rombusznak is nevezhetjük.
Mivel a négyzetnek minden szöge derékszög, ezért téglalapnak is nevezhetjük.

Kerülete és területe