Műveletek normálalakkal

Kémiai és fizikai számítások során gyakran van szükségünk arra, hogy normálalakkal végezzük el a műveleteket.

Ismétlés

Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk össze, hogy az alap változatlan marad, és a kitevőket összeadjuk. (25 · 23 = 28)

Azonos alapú hatványokkal úgy végezzük el az osztást, hogy az alap változatlan marad, és a kitevők különbségét vesszük. (27 : 23 = 24)

Szorzás normálalakkal

Két, normálalakban megadott számot úgy szorzunk össze, hogy először az első tényezőket szorozzuk össze, majd a 10 hatványkitevőit összeadjuk.
A szorzás elvégzése után az eredményt – ha kell – alakítsuk át normálalakká.

3,4 · 105 · 1,8 · 103 = 6,12 · 108

7,58 · 106 · 6,7 · 104 = 50,786 · 1010 = 5,0786 · 1011

Osztás normálalakkal

Két, normálalakban megadott szám hányadosát úgy számítjuk ki, hogy először az első tényezőkel végezzük el az osztást, majd a 10 hatványkitevőinek különbségét vesszük.
Az osztás elvégzése után az eredményt – ha kell – alakítsuk át normálalakká.

4,92 · 107 : 1,2 · 103 = 4,1 · 104

2,295 · 108 : 4,5 · 102 = 0,51 · 106 = 5,1 · 105