Mértékegységváltás normálalakban megadott mérőszám esetén

Ismétlés

Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk össze, hogy az alap változatlan marad, és a kitevőket összeadjuk. (25 · 23 = 28)

Azonos alapú hatványokkal úgy végezzük el az osztást, hogy az alap változatlan marad, és a kitevők különbségét vesszük. (27 : 23 = 24)

 Mértékegységváltás során a váltószámmal kell szorozni vagy osztani a mérőszámot.
Ha a mérőszám normálalakban van megadva, akkor elég a 10 hatványkitevőjéhez hozzáadni vagy abból kivonni annyit, mint ahány nulla van a váltószámban.

2,5 · 104 cm = 2,5 · 102 m = 2,5 · 103 dm = 2,5 · 105 mm = 2,5 · 10-1 km

7,2 · 101 hl = 7,2 · 103 l = 7,2 · 105 cl = 7,2 · 104 dl

1,9 · 108 g = 1,9 · 105 kg = 1,9 · 107 dkg = 1,9 · 102 t