Gondolkozz és számolj!

A témakör tananyagai:

    • Mit tanultunk a halmazokról?