Algebrai kifejezések

A témakör tananyagai:

  • Algebrai kifejezés fogalma
  • Helyettesítési érték kiszámítása
  • Egynemű, különnemű algebrai kifejezések
  • Egynemű algebrai kifejezések összevonása
  • Algebrai kifejezések szorzása, osztása
  • Zárójelbontás
  • Szorzattá alakítás kiemeléssel