Matematika 7. osztály

Az alábbi témakörök közül lehet választani:

Gondolkozz é számolj hozzárendelés és függvény egybevágóság algebra síkidomok és testek