Szabályok, fogalmak

Az 5. osztályban tanult szabályok, fogalmak

  • Ha egy természetes számot 10-zel, 100-zal, 1000-rel szorzunk, akkor annyi nullát írunk a szám végére, ahány nulla van a szorzóban.
  • Ha egy természetes számot 10-zel, 100-zal, 1000-rel osztunk, akkor annyi nullát veszünk le a szám végéről, ahány nulla van az osztóban.
  • Ha kisebb mértékegységből váltunk nagyobb mértékegységbe, akkor a mérőszámot elosztjuk a váltószámmal.
  • Ha nagyobb mértékegységből váltunk kisebb mértékegységbe, akkor a mérőszámot megszorozzuk a váltószámmal.
  • Egy “A” szám osztója egy “B” számnak, ha a B-t elosztva A-val, a maradék nulla. (A és B is természetes szám)
  • Egy “C” szám többszöröse egy “D” számnak, ha D-t megszorozva egy természetes számmal C-t kapjuk eredményül. (C és D is természetes szám)
  • Egy “K” természetes szám osztópárjainak olyan természetes számokat nevezünk, melyek szorzata K-val egyenlő.
  • A nullával való osztásnak nincs értelme!
  • Minden szám osztható önmagával, és 1-gyel
  • Minden számnak többszöröse a nulla és önmaga
  • Minden számnak végtelen sok többszöröse van