Összefüggések, nyitott mondatok

A témakör tananyagai:

    • Grafikonok készítése, elemzése
    • Sorozatok
    • Arányos következtetések
    • Egyenletek, egyenlőtlenségek