Geometriai szerkesztések

A témakör tananyagai:

  • Ponthalmazok
  • Háromszög szerkesztése
  • Szakaszfelező merőleges
  • Téglalap szerkesztése
  • Testek ábrázolása
  • A szög
  • Szögfajták