Geometriai alakzatok

A témakör tananyagai:

  • Alapelemek
  • Egyenesek kölcsönös helyzete
  • Síkidomok, sokszögek
  • Egybevágóság és hasonlóság
  • Téglalap, négyzet
  • A terület mérése, mértékegységei
  • A téglalap területe
  • Térelemek kölcsönös helyzete
  • Téglatest, kocka
  • Épített testek felszíne
  • A térfogat mérése, mértékegységei
  • A téglatest térfogata
  • Az űrtartalom mérése