Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása

Ismétlés

Törtet úgy egyszerűsítünk, hogy a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal elosztjuk.
Törtet úgy bővítünk, hogy a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal megszorozzuk.
Azonos nevezőjű törtek összeadásakor és kivonásakor a műveletet csak a számlálóval végezzük el, a nevező változatlan malad.

Összeadás és kivonás szabálya

összeadás

A fenti példban a két törtet olyan törtszámokká alakítottuk át, amiknek a nevezője ugyanannyi. Ezt hívjuk közös nevezőre hozásnak.
A közös nevező egyes esetekben a nevezők szorzata. De nem minden esetben.

összeadás

A közös nevező a két nevező legkisebb közös többszöröse.

Különböző nevezőjű törtek összeadásakor és kivonásakor először közös nevezőre alakítjuk át a törteket, majd azokkal végezzük el a műveleteket.

Vissza a témakörhöz