Fogalmak

A 8. osztályban tanult fogalmak:

  • elektromos töltés: Az a mennyiség, amely megmutatja, hogy egy testben mennyivel több vagy kevesebb az elektronok száma, mint a protonok száma
  • elektromos áram: elektromos töltéssel rendelkező részecskék egyirányú, rendezett mozgása
  • áramforrás: az az eszköz, ami az elektrontöbbletet (így az elektronok áramlását) folyamatosan biztosítani tudja
  • fogyasztó: olyan eszköz, melyen az elektromos áram áthaladásakor számunkra kedvező változás történik
  • áramerősség: megmutatja, hogy a vezető keresztmetszetén mennyi elektromos töltés halad át egy másodperc alatt
  • elektromos feszültség: megmutatja, hogy mennyi munkát végez az elektromos mező, miközben 1 C töltést áramoltat az áramkör egyik pontjából a másikba
  • elektromos ellenállás: a fogyasztók azon tulajdonsága, hogy anyaguk részecskéi akadályozzák az elektronok áramlását
  • soros kapcsolás: ha két, vagy több fogyasztót egymás után, elágazás nélkül kapcsolunk egy áramkörbe, akkor soros kapcsolást hozunk létre.
  • eredő ellenállás: ha több fogyasztót egyetlen fogyasztóval helyettesítünk oly módon, hogy az áramkör áramerőssége nem változik, akkor ezt a fogyasztót eredő ellenállásnak nevezzük.
  • párhuzamos kapcsolás: ha két vagy több fogyasztó kivezetéseit egy-egy pontba, a csomópontba kötjük, akkor párhuzamos kapcsolást hozunk létre