Fogalmak

A 7. osztályban tanult fogalmak:

   • pálya: az a vonal, amelyen a test végighaladhat
   • út: a pálya azon része, amelyen a test végighalad
   • elmozdulás: az út kezdő és végpontja közötti távolság
   • egyenletes mozgás: a test egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg
   • sebesség: megmutatja az egységnyi idő alatt megtett utat
   • pillanatnyi sebesség: azt a sebességet értjük pillanatnyi sebesség alatt, amellyel a test egyenletesen haladna tovább, ha megszűnne a sebességváltozást okozó hatás
   • átlagsebesség: A test által megtett összes út, és a megtételhez szükséges összes idő hányadosa
   • egyenletesen változó mozgás: ha egy test sebessége egyenlő időközönként ugyanannyival változik, akkor a mozgását egyenletesen változónak nevezzük
   • gyorsulás: megmutatja, hogy 1 másodperc alatt mennyivel nő az egyenletesen változó mozgást végző test sebessége
   • tehetetlenség: a testek azon tulajdonsága, hogy mozgásukat csak egy külső hatás képes megváltoztatni
   • tömeg: az a mennyiség, amivel a testek tehetetlenségét mérjük.
   • sűrűség: megmutatja az egységnyi térfogatú test tömegét
   • erőhatás: mozgásállapot-változást okozó hatás
   • erő: az a mennyiség, ami megadja egy erőhatás nagyságát és irányát
   • támadáspont: az a pont, ahol ez erő éri a testet
   • hatásvonal: a támadásponton átmenő, és az erő irányába eső egyenes
   • súlyerő: az az erő, amivel a test nyomja az alátámasztást, vagy húzza a felfüggesztést
   • lendület: egy test tömegének és sebességének szorzatával meghatározott fizikai mennyiség
   • energia: azt a mennyiséget, ami megadja a testek változtatóképességét, energiának nevezzük
   • munkavégzés: ha egy test erő hatására elmozdul, akkor munkavégzésről beszélünk
   • munka: a munkavégzés során bekövetkező energiaváltozást munkának nevezzük
   • teljesítmény: megmutatja az egységnyi idő alatt bekövetkező energiaváltozás nagyságát
   • erőkar: az erő hatásvonalának tengelytől mért távolságát erőkarnak nevezzük
   • nyomott felület: az egymáshoz nyomódó testek érintkezési felülete
   • nyomóerő: a nyomott felületre merőleges erő
   • nyomás: megmutatja az egységnyi felületre jutó nyomóerő nagyságát
   • hidrosztatikai nyomás: a folyadék súlyából származó nyomás
   • közlekedőedény: azokat a felül nyitott edényeket, melyek szárai alul úgy vannak összekötve, hogy a folyadék szabadon áramolhasson egyik ágból a másikba, közlekedőedénynek nevezzük
   • hajszálcső: kis belső átmérőjű cső
   • légnyomás: a levegő súlyából származó nyomás
   • felhajtóerő: a folyadékokba vagy gázokba merülő testre alulról felfelé irányuló erő hat
   • hőtágulás: hőmérséklet-változás hatására a testek térfogata változik
   • hőáramlás: a folyékony vagy légnemű anyagok nagyobb hőmérsékletű és kisebb sűrűségű részecskéi felfelé áramlanak, és a helyükre hidegebb, de nagyobb sűrűségű részecskék érkeznek
   • hővezetés: a szilárd anyag részecskéi a nagyobb hőmérséklet miatt gyorsabban rezegnek, és ez az állapot terjed át a szomszédos részecskékre