Az erő

Ismétlés

A tehetetlenség törvénye alapján minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását mindaddig, amíg környezete meg nem változtatja azt.

Tehát egy test mozgásállapotát (sebességét, vagy mozgásirányát) csak egy külső hatás tudja megváltoztatni.

Az erő

A testek mozgásállapotát megváltoztató hatásokat erőhatásoknak nevezzük.

Egy erőhatás esetében két fontos paramétert kell megadnunk: mekkora a nagysága (ez határozza meg, hogy milyen a sebességváltozás nagysága) és milyen irányú (ez határozza meg a változás és a mozgás irányát).

   • Fogalma: Azt a mennyiséget, ami megadja egy erőhatás nagyságát és irányát, erőnek nevezzük.
   • Jele: F
   • Mértékegysége: N (newton)
    1 N nagyságú az erő, ami az 1 kg tömegű test sebességét 1 \frac{m}{s}-mal növeli 1 másodperc alatt.

Az az erő a nagyobb, ami ugyanazon a testen:

   • ugyanannyi idő alatt nagyobb sebességváltozást hoz létre
   • ugyanakkora sebességváltozást kevesebb idő alatt ér el.

Mivel az erő iránya is fontos, ezért ezt úgy adhatjuk meg legegyszerűbben, hogy egy nyíllal ábrázoljuk. A nagyobb erőt hosszabb nyíllal jelöljük.

   • Azt a pontot, ahol az erő éri a testet, támadáspontnak nevezzük.
   • A támadásponton átmenő, és az erő irányába eső egyenest hatásvonalnak nevezzük.

Az NKP oldalán található tananyag ide kattintva nyitható meg.

Vissza a témakörhöz