Az egész számok értelmezése

A számegyenes kibővítése

számegyenes
A nullától jobbra eső számkat pozitív számoknak, a balra esőket pedig negatív számoknak nevezzük.

A pozitív számokat a szám elé tett + jellel jelöljük (nem kötelező odaírni)
A negatív számokat a szám elé tett jellel jelöljük (oda kell írni)
A + és a – jelet közös néven előjelnek nevezzük.

Pozitív számok: +1; +2; +3; +4; …
Negatív számok: –1; –2; –3; –4; …
A nulla nem pozitív és nem negatív!

Számhalmazok

A pozitív egész számokat és a nullát közös néven természetes számoknak nevezzük.
A pozitív és a negatív egészeket és a nullát közös néven egész számoknak nevezzük.

Egész számok a gyakorlati életben:

Pozitív számok készpénz, fagypont feletti hőmérséklet, tengerszint feletti magasság
Negatív számok: adósság; fagypont alatti hőmérséklet, tengerszint alatti mélység

Az egész számok helye a számegyenesen

számegyenes

Gyakorlás

Vissza a témakörhöz