A derékszögű koordináta rendszer

Ismétlés

A számegyenesen a negatív számok a nullától balra, a pozitív számok a nullától jobbra helyezkednek el.
számegyenes

Meghatározás

A derékszögű koordináta-renszer két, egymásra merőleges számegyenesből áll, melyek közös pontja a számegyenesek nulla értéke.
A vízszintes számegyenest x tengelynek, a függőleges számegyenest y tengelynek nevezzük. A metszéspontnak origó a neve.

Pontok ábrázolása a koordináta-rendszerben

A korrdináta-rendszerben elhelyezkedő pontokat a következő formában adjuk meg:

A(2 ; 5)

Ahol a 2 az első jelzőszáma, az 5 pedig a második jelzőszáma.
Az első jelzőszám azt mutatja meg, hogy a pontot függőlegesen vetítve holtalálható meg az x tengelyen.
A második jelzőszám azt mutatja meg, hogy a pontot vízszintesen vetítve holtalálható meg az x tengelyen.

A fenti pont tehát az x tengelyen a 2, az y tengelyen az 5 értéknél található.

Videó a pontok ábrázolásáról