Lineáris függvény

Ismétlés

Az egyértelmű hozzárendeléseket függvényeknek nevezzük, azaz ha az alaphalmaz minden eleméhez csak egy elemez rendelünk a képhalmazból.

Számhalmazok

Természetes számok: elemei a pozitív egész számok és a nulla. Jele: N

Egész számok: elemei a pozitív és negatív egész számok és a nulla. Jele: Z

Racionális számok: olyan számok, melyek felírhatók két szám hányadosaként. Azaz az egész számok, a törtek, és a tizedestörtek közül a véges és végtelen szakaszos. Jele: Q

Irracionális számok: a végtelen, nem szakaszos tizedestörtek. (pl. √2) Jele: Q*

Valós számok: a racionális és az irracionális számok. Jelez: R

“Lineáris függvény” bővebben